booked.net
 • 23 հունվար, 2021
  Հաղթելուենք
  Ո՞ւր էր ադրբեջանը 4-րդ դարում Hy/En

  Ո՞ւր էր ադրբեջանը 4-րդ դարում Hy/En

    Գանձասարի վանք (4-րդ դար) և Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի (1216-1238)Դադիվանք (4-րդ դար) և Կաթողիկե (9-11-րդ դար)Ամարասի վանք (4-րդ դար)Ծիծեռնավանքի Սուրբ Գևորգ (4-5-րդ դար)Գտչավանք (4-13-րդ դար)Եղիշե Առաքյալի վանք (Ջրվշտիկ) (5-րդ դար), ՄատաղիսՎանքասարի Սպիտակ խաչ (5-րդ դար)Դիզափայտի Կատարո...

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: