• 28 սեպտեմբեր, 2022
   Սևակ Ամրոյան, Գինի լից

  Սևակ Ամրոյան, Գինի լից

  խոսք և երաժ.՝ Բարսեղ Կանաչյան

   

  ԳԻՆԻ ԼԻՑ
  Աշխարհ սարսեց հայու ահը,
  Գետին ընկավ թուրքի գահը,
  Պատմեմ ձեզ թալեաթի մահը,
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Մարտիկները ժողով արին,
  Կռվի փողը հնչեցուցին,
  Թուրք փաշաներ սատկցուցին:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Դաշնակցություն ժողով արեց,
  Շուն թալեաթին մահ որոշեց,
  Թեհլերյանն էլ իրագործեց:(Թեհլերյանի բախտը բացվեց)
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Հայոց կուսանց մատներ փափուկ,
  Մարտից առաջ՝ խրախուսն ամուր,
  Նրանց կամոք՝ զէնքս դիպուկ:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Հայոց մայրեր կաղոթեին,
  Հայ մարտիկներին կորհնեին,
  Սուրբ Կարապետ կկանչեին:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Հայրս-մայրս զիս ծնեցին,
  Եռագույնով փաթաթեցին,
  Հայրենիքին նվիրեցին:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Երկրագունդը շատ կանաչ է,
  Մէջը լիքը հայու մանչ է,
  Հայրենիքը զիս կը կանչե:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Շուն թալեաթը փախավ Բեռլին,
  Թեհլերյանը հասավ հետքին, (Թեհլերյանը հասավ ետին)
  Զարկեց ճակտին, փռեց գետին(գետնին):
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Շուն թալեաթի տունը ցած է ,
  Ներս մտնողը անիծված է,
  թալեաթ նստած հավկիթ կածե:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Շուն թալեաթին կագնեցուցին,
  Ջեբը լեբլեբի լեցուցին,
  Հըբը-հըբը կլլեցուցին,
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Սև սուգ կապեց Իսրայելը,
  Լացեց ասորի հայրիկը,
  Ճաքեց ջհուդ կնկա սիրտը:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Շուն Խաչիկին բեղ-մորուքից,
  Կախին օպերայի շէնքից,
  Փետով փոշին թափ տվեցին:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  ՀՀՇ-ի վերջ եկավ,
  Շուն Վանոյի գույնը թռավ,
  Ողջ-ողջ մեռավ, դիակ դարձավ:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Արև ծագեց արևելքում,
  Եկավ սպասված ազատություն,
  Կեցցե հայոց ֆիդայություն:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Շուն թալեաթին դրին գյոռը,(հորը)
  Լուրը հասավ պոռնիկ մորը,
  Կեցցե՛ հայոց կամավորը:(Կեցցե՛ գերման դատավորը)
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Հիշատակդ միշտ փառավոր,
  Շիրիմիդ լույս Քրիստափոր,
  Մայիս քսանութ շնորհավոր:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Հիշատակդ հուր-հավիտյան,
  Շիրիմիդ լույս Թեհըլերյան,
  Մարտ տասնհինգդ միշտ հիշարժան:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Մեր տան դռներ միշտ էլ բաց են,
  Մեզ մոտ եկողք պատվված են,
  Մեր տան անդամք զէնք կը պաշտեն,
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Իմ բալկոնը քոնի դիմաց,
  Քեզի տեսա խելքս գնաց,
  Տասնոցիս մեջ բան չմնաց,
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Մենք Արցախի զավակներն ենք,
  Մեր պապերի հետնորդներն ենք,
  թուրք-ազերուն մենք կ….ենք, (կմորթենք :))
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Կողջունեմ ձեզ, հա՛յ զինվորներ
  Գնդակի լեզուով խոսողներ,
  Հայ բանակի քաջ մարտիկներ:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Խմենք հայ ազգի կենացը,
  Սուրբ Հայաստանի կենացը,
  Խմենք Թեհլերյանի կենացը,
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  Ես կը խմեմ քո կենացը,
  Դու կը խմես իմ կենացը,
  Խմենք Թեհլերյանի կենացը:
  Գինի՛ լից, ընկե՛ր ջան, գինի՛ լից,
  Խմողաց անուշ-անուշ, խմողաց անուշ:

  FAUN - Federkleid

  FAUN - Federkleid

  Նախորդը

  Lady Gaga - 911

  Lady Gaga - 911

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել