• 18 օգոստոս, 2022
   Լուսանցազարդ, նկարիչ՝ Սարգիս, 1306թ․

  Լուսանցազարդ, նկարիչ՝ Սարգիս, 1306թ․

  Լուսանցազարդ, նկարիչ՝ Սարգիս, 1306թ․, Եղեգիս, Մատենադարան, ձեռ․ N 10525

  Маргинальное украшение, художник Саргис, 1306 г., Елегис, Матенадаран, рук. N 10525

  Marginal, painter Sargis, Yeghegis, 1306, Matenadaran, N 10525

  Ղուկաս ավետարանիչ, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի 1317թ.

  Ղուկաս ավետարանիչ, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի 1317թ.

  Նախորդը

  Խորան, նկարիչ՝ Սարգիս 1306թ.

  Խորան, նկարիչ՝ Սարգիս 1306թ.

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: