• 24 հուլիս, 2021
   Անվանաթերթ, 1292թ.Նորավանք

  Անվանաթերթ, 1292թ.Նորավանք

  Անվանաթերթ, նկարիչ՝ Մոմիկ 1292թ.Նորավանք, Մատենադարան, ձեռ. N2848

  Заглашный лист, художник Момик 1292г. Норашанк, Матенадаран, рук. N2848

  Titile Page, painter Momik Noravank, 1292, Matenadaran, N2848

  Ղուկաս ավետարանիչ, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի 1317թ.

  Ղուկաս ավետարանիչ, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի 1317թ.

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: