• 06 դեկտեմբեր, 2022
   Հայկական ժամանունները

  Հայկական ժամանունները

  Հայերը ունեցել են ոչ միայն իրենց ազգային ամսանուններն ու օրանունները, այլև օրը (գիշերն ու ցերեկը) բաժանել են 24 հավասար մասերի (ժամերի) և դրանց տվել հետևյալ անունները.

  Ցերեկվա անուններ

  Այգ
  Ծայգ
  Զայրացյալ
  Ճառագայթյալ
  Շառաւիղյալ
  Երկարատես
  Շանթակող
  Հարակաթ
  Հուրփայլյալ
  Թաղանթյալ
  Արագոտ
  Արփող
   
  .
  Գիշերվա ժամանունները
   
  Խավարակ
  Աղջամուղջ
  Մթացյալ
  Շաղավոտ
  Կամավոտ
  Բավական
  Հավաթափյալ
  Գիզակ
  Լուսաճեմ
  Առավոտ
  Լուսափայլ
  Փայլածու
   
  .
  Այս անունների մեջ ի հայտ է գալիս հին հայերի գեղագիտական ճաշակը՝ ցերեկվա ու գիշերվա առանձին պահերի երանգները զանազանելու հարցում: Դրանցից մի քանիսը ժամանակակից հայերենում պահպանվել են արդեն ոչ թե ժամանուն, այլ ցերեկվա ու գիշերվա որևէ պահը ցուցանող հասկացություն (օրինակ, այգ, աղջամուղջ, առավոտ):
   

   

  Քանի Նոր տարի են ունեցել հայերը

  Քանի Նոր տարի են ունեցել հայերը

  Նախորդը

  Ամեն գիշեր իմ պարտեզում

  Ամեն գիշեր իմ պարտեզում

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել