• 08 դեկտեմբեր, 2022
   Չակերտ

  Չակերտ

  Հայկական կետադրական նշաններից է չակերտը։

  Չակերտը օգտագործվում է․

  • ուրիշի ուղղակի խոսքը, մեջբերումները, վերնագրերը, զանազան կարգի պայմանական անվանումները և այլն առանձնացնելու համար
  • հեգնական կամ պայմանական-փոխաբերական իմաստով գործածվող բառերի համար

  Եթե ստեղնաշարի վրա չկա չակերտի կոճակները, կարող ենք օգտագործել հետևյալ կոճակների համադրությունը․

  « - alt + 0171

  » - alt + 0187

  Ագուլիս, Բովանդակություն

  Ագուլիս, Բովանդակություն

  Նախորդը

  Ա, հայերեն այբուբենի առաջին տառը

  Ա, հայերեն այբուբենի առաջին տառը

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել