• 06 փետրվար, 2023
   Ա, հայերեն այբուբենի առաջին տառը

  Ա, հայերեն այբուբենի առաջին տառը

  Ա, հայերեն այբուբենի առաջին տառն է։ Անունն է ԱՅԲ։ 

  Ունի գրչագիր, երկաթագիր, բոլորագիր, շղարշագիր, նոտրգիր տառատեսակները։ 

  Նշանագրում է հայերեն հետնալեզվային միջին բարձրության ձայնավոր հնչյունը (հնչույթը)։

  Գրաբարում այլ հնչյունների հետ միանալով կազմում է երկբարբառներ և եռաբարբառներ։

  Օգտագործվում է որպես քերականական և դասական թվական՝ Ա=1, առաջին, բյուր նշանով (Ա )՝ մեկ բյուր (10,000)Լ

  Այժմ գործածվում է որպես դասական թվական։ 

  Նյութի աղբյուրը՝ Հայկական Համառոտ Հանրագիտարան

  Չակերտ

  Չակերտ

  Նախորդը

  Հիսուսի և սատանայի զրույցը

  Հիսուսի և սատանայի զրույցը

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել