booked.net
 • 30 սեպտեմբեր, 2020
  Ամառվա գիշերը գյուղում

  Ամառվա գիշերը գյուղում

  Լուսընկա գիշեր,

  Երկինքը պայծառ,

  Անհամար աստղեր

  Ցոլցըլում են վառ: ,

   

  Քընած է արդեն

  Հովտում ողջ գյուղը,

  Մըթնած ու լուռ է

  Գյուղացու հյուղը: ,

   

  Հոգնած գյուղական

  Ընտանիքն ահա

  Սրահում, կալում,

  Կամ կըտրի վըրա: ,

   

  Երկընքի դիմաց

  Գըրկված են քընած,

  Վերևիցն, ասես,

  Ժըպտում է աստված:

  1887, Հովհաննես Թումանյան

  bannerH1

  Մխիթար Գոշ` Առակներ 1-10 Կարդալ Նախորդը

  Մխիթար Գոշ` Առակներ 1-10

  Գարու հաշիվը - Վարդան Այգեկցի Կարդալ հաջորդը

  Գարու հաշիվը - Վարդան Այգեկցի

  Մեկնաբանել

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: