booked.net
 • 11 ապրիլ, 2021
  Մտքեր, էսսեներ, գրվածքներ
  Մերի Ներսիսյանի օրագիրը

  Մերի Ներսիսյանի օրագիրը

  Օրագիր վարե՞լ եք... Գուցե հիմա էլ ունեք...Երեկ ձեռքս ընկան օրագրերս (հա, պարապությունից սկսեցի քրքրել դարակներս ? ) Տեր Աստվա՜ծ, ինչքան բան կարող են պատմել մեր մասին մեր օրագրերը: Թերթում էի ու մտածում՝ կարծես ոչ թե օրագիրն է պահել գաղտնիքներս, այլ ես՝ նրա, քանի որ ես իսկապես մոռացե էի ՄԵԾ մասն այն...

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: