Հերոս

Արծիվ-13

Արծիվ-13

«Իր ընտիր մեռելների պաշտամունքը չունեցող ժողովուրդը անարժան է անկախ հայրենիքի, որը միշտ էլ նահատակների սրբազան