Հայ հին վիպաշխարհը

Այստեղ կտեսնեք հայ հին առասպելները, լեգենդները, վեպերը, որոնք վերցվել են Սարգիս Հարությունյանի 1987թ. “Հայ հին վիպաշխարհը” գրքից: