• 08 դեկտեմբեր, 2022
  Հայ գրականություն
  Մխիթար Գոշ` Առակներ 1-10

  Մխիթար Գոշ` Առակներ 1-10

  1. Մի անգամ աստղերը հավաքվեցին իմի, և նրանցից ամենածերերն ասացին. Մենք բազում ենք ու շատ: Ուրեմն ինչո՞ւ չենք կարողանում լուսավորել ցերեկն ու գիշերը արեգակի ու լուսնի նման: -Որովհետև միաբանությամբ չենք վարվում,- պատասխանեց մեկը: Եվ որոշեցին նախ հալածել ու փախցնել արեգակին. բայց երբ լուսինը ծագեց,...

  Հայ գրականություն
  Հայաստանի քարերը

  Հայաստանի քարերը

  Գունավոր է ու սիրուն Հայաստանում ամեն քար։ Հովիվն էլ է զարմանում․ Ո՞րն է ծաղիկ, ո՞րը՝ քար։ Չի տարբերում նա անգամ՝ Ո՞րն է քարը, ո՞րը՝ գառ։ Պատահել է՝ գառան տեղ Գյուղ է քշել մի մեծ քար։ Գունավոր է ու խելառ Հայաստանում ամեն քար։ 

  Հայ գրականություն
  Մշո ճառընտիր

  Մշո ճառընտիր

  «Մշո ճառընտիրը» հայերեն ամենամեծ մագաղաթյա ձեռագիրն է: Այն գրվել ու ծաղկվել է 1200-12020 թվականներին, Երզնկայի Ավագ վանքում, Բաբերդի տանուտեր Աստվածատուրի պատվերով: Գրիչը Վարդան Կարնեցին է, ծաղկողը՝ Ստեփանոսը: Այժմ Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահվող ճառընտիրը ունի 601 թերթ: Դրանց...

  Հայ գրականություն
  Հին հայկական ամսանուններ, օրանուններ

  Հին հայկական ամսանուններ, օրանուններ

  ՀԻՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՄՍԱՆՆՈՒՆՆԵՐԸ Հնում հայերը առաջնորդվել են Բուն Հայկա թվականով, ըստ որի տարին ուներ 12 ամիս, յուրաքանչյուրը 30 օր, և 13-րդ ամիսը, որը ուներ 5 օր: Հայոց ամսանունները դիցաբանական ծագում ունեն: Որոշ տոմարագետներ գտնում են, որ հայոց տոմարի ամիսները կոչվել են Հայկ Նահապետի 12 ուստերի և դուս...

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: