• 17 սեպտեմբեր, 2021
  Մանրանկարչություն
  Լուսանցազարդ, նկարիչ՝ Սարգիս, 1306թ․

  Լուսանցազարդ, նկարիչ՝ Սարգիս, 1306թ․

  Լուսանցազարդ, նկարիչ՝ Սարգիս, 1306թ․, Եղեգիս, Մատենադարան, ձեռ․ N 10525 Маргинальное украшение, художник Саргис, 1306 г., Елегис, Матенадаран, рук. N 10525 Marginal, painter Sargis, Yeghegis, 1306, Matenadaran, N 10525

  Մանրանկարչություն
  Ղուկաս ավետարանիչ, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի 1317թ.

  Ղուկաս ավետարանիչ, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի 1317թ.

  Ղուկաս ավետարանիչ, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի 1317թ. Գլաձոր, Մատենադարան ձեռ. N353 Евангелист Лука, художник Торос Таронацы 1317г. Гладзор, Матенадаран рук. N353 Luke the Evangelist, painter Toros Taronatsi Gladzor, 1317, Matenadaran N353

  Մանրանկարչություն
  Անվանաթերթ, 1292թ.Նորավանք

  Անվանաթերթ, 1292թ.Նորավանք

  Անվանաթերթ, նկարիչ՝ Մոմիկ 1292թ.Նորավանք, Մատենադարան, ձեռ. N2848 Заглашный лист, художник Момик 1292г. Норашанк, Матенадаран, рук. N2848 Titile Page, painter Momik Noravank, 1292, Matenadaran, N2848

  Հայ գրականություն
  Մխիթար Գոշ` Առակներ 1-10

  Մխիթար Գոշ` Առակներ 1-10

  1. Մի անգամ աստղերը հավաքվեցին իմի, և նրանցից ամենածերերն ասացին. Մենք բազում ենք ու շատ: Ուրեմն ինչո՞ւ չենք կարողանում լուսավորել ցերեկն ու գիշերը արեգակի ու լուսնի նման: -Որովհետև միաբանությամբ չենք վարվում,- պատասխանեց մեկը: Եվ որոշեցին նախ հալածել ու փախցնել արեգակին. բայց երբ լուսինը ծագեց,...