booked.net
 • 11 ապրիլ, 2021
  Ամենաբեղմնավոր գրիչ ունեցող հայը

  Ամենաբեղմնավոր գրիչ ունեցող հայը

  Հայերի մեջ ամենաբեղմնավոր գրիչն ունեցել է բանաստեղծ, բանասեր, պատմաբան, աշխարհագրագետ, թարգմանիչ Ղևոնդ Ալիշանը (1820-1901): Եթե մեկտեղվի ու հրապարակվի նրա գիտական ու գրական հսկայական ժառանգությունը, ապա այն կկազմի ավելի քան 50 միջադիր հատոր: 1847-60-ին «Բազմավեպ» հանդեսում Նահապետ ս...

  Հայկական խրատներ

  Հայկական խրատներ

  * * * Դժբախտաբար մեր ազգին մեջ շատերու բարձրանալուն գաղտնիքը բնական օրենքով միայն կլուծվի. ծանրերը միշտ գետնաքարշ կմնան ու թեթևները վեր կելլեն: Հակոբ Պարոնյան * * * Ազգային դպրոցները «ազգային ոգու» հենարաններից ամենաուժեղն են: Ալեքսանդր Մյասնիկյան * * * Վաղվա օրը այսօրվա սխալ...

  Հայ գրականություն
  Հին հայկական ամսանուններ, օրանուններ

  Հին հայկական ամսանուններ, օրանուններ

  ՀԻՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՄՍԱՆՆՈՒՆՆԵՐԸ Հնում հայերը առաջնորդվել են Բուն Հայկա թվականով, ըստ որի տարին ուներ 12 ամիս, յուրաքանչյուրը 30 օր, և 13-րդ ամիսը, որը ուներ 5 օր: Հայոց ամսանունները դիցաբանական ծագում ունեն: Որոշ տոմարագետներ գտնում են, որ հայոց տոմարի ամիսները կոչվել են Հայկ Նահապետի 12 ուստերի և դուս...

  Հայ գրականություն
  Մշո ճառընտիր

  Մշո ճառընտիր

  «Մշո ճառընտիրը» հայերեն ամենամեծ մագաղաթյա ձեռագիրն է: Այն գրվել ու ծաղկվել է 1200-12020 թվականներին, Երզնկայի Ավագ վանքում, Բաբերդի տանուտեր Աստվածատուրի պատվերով: Գրիչը Վարդան Կարնեցին է, ծաղկողը՝ Ստեփանոսը: Այժմ Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահվող ճառընտիրը ունի 601 թերթ: Դրանց...