• 25 հունիս, 2022

  Անունների նշանակությունները

  Այստեղ կտեսնեք արական և իգական անունների նշանակությունները, նկարագրությունները, ծագումնաբանությունը։ Անունների նկարագության ժամանակ հիմնականում օգտվել ենք Դուրգարյան Կ․Գ․-ի «Անվանագիրք» գրքից։ Ներկայացնում ենք ինչպես մեր օրերում առավել օգտագործվող, այնպես էլ մոռացված հայկական անուններ, ինչպես նաև սփյուռքահայերի մեջ տարածված անունները։ Եթե կլինեն լրացումներ Ձեր կողմից, սիրով կդիտարկենք։

  Ցանկացած հարցերի դեպքում կարող եք մեզ գրել marketing@webmagnet.org հասցեով կամ գրեք հետադարձ կապի միջոցով։

  Այլ անուններ

  Ասքանազ

  Ասքանազ անվան բացատրությունը   Ասքանազ անունը առաջացել է եբրայերեն Askenaz անունից, որ ՀԲ ստուգբանում է իբրև «ցողագին հուր», իսկ «հովանացյալ»: Հնագույն անուններից...

  Աստվածատուր

  Աստվածատուր  անվան բացատրությունը   Աստվածատուր անունը հայերեն նշանակում է «աստծո տված», «աստծո պարգև» (ինչպես՝ Տիրատուր): Սրա կրճատ ձևերն են՝ Ասծատուր, Ասատո...

  Բլբուլ

  Բլբուլ անվան բացատրությունը   Բլբուլ անունը առաջացել է պարսկերեն bulbul բառից, որ «սոխակ» է նշանակում: Իբրև անձնանուն հայերի մեջ տարածվել է XVIII դարից, այժմ էլ գործածական անո...

  Այծեմնիկ

  Այծեմնիկ անվան բացատրությունը   Այծեմնիկ անունը առաջացել է հայերեն այծյամ (այծեամն), «եղնիկ» բառից, իկ փաղաքշական ածանցով։ Նշանակում է «հեզաճկուն», «նազօրոր&...

  Դավթակ

  Դավթակ անվան բացատրությունը   Դավթակ անունը Դավիթ անվան փաղաքշական ձևերից մեկն է, որ անցյալում գործածական էր իբրև ինքնուրույն անձնանուն։ Այժմ գրեթե մոռացված է։

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: